Historia

O Firmie
Historia
Historia szczegółowa
Konsorcjum
HistoriaPrzedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal-8 Spółka Akcyjna w Krakowie powstało w 1950 roku jako jednostka gospodarcza pod nazwą Baza Sprzętu Budowlanego w ramach  organizacyjnych "Zjednoczenia Budów Nowej Huty". Przez kolejne lata uczestniczyło w budowie, rozbudowie i modernizacji Huty im. Lenina w Krakowie.Od 1977 roku Przedsiębiorstwo zaczęło rozwijać się, jako jeden z nielicznych w kraju wykonawców napraw głównych licencjonowanych spycharek typu "Harvester" i koparek typu "Menck", produkować we własnych warsztatach niektóre części zamienne oraz regenerować niektóre elementy. W zawiązku ze zmianami profilu działalności w 1978  przeyjęło nazwę "Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych" "Budostal-8" w Krakowie.


HalaW okresie od 1989 roku znalazło się w centrum gwałtownych przekształceń własnościowych i poddane zostało prawom wolnego rynku. W nowej rzeczywistości po niezbędnych przemianach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych rozpoczęło działalność jako Spółka portfela XV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman"W latach 1994 - 1995 przekształca się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Firmę zakwalifikowano do grupy 500 przedsiębiorstw realizujących Program Powszechnej Prywatyzacji w ramach NFI 1999 Spółka przystąpiła do Konsorcjum cywilnoprawnego "Śląsk" grupującego spółki z portfela inwestycyjnego NFI "Hetman" S.A.


W 2000 roku rozpoczął się czas restrukturyzacji, umacniania profilu produkcji i poszukiwania dróg wiodących do lepszej jakości, poprawy konkurencyjności oraz obniżenia kosztów wytwarzania. Efektem tych działań było wdrożenie systemu zapewniania jakości wg norm ISO-9001:2000.
Nasza Polityka Jakości ma na celu ugruntowanie dobrej pozycji na rynku, zapewnienie terminowości, sprawnego obiegu dokumentów, zadowolenia Klienta oraz wysokiej jakości świadczonych usług, a także ciągły rozwój Spółki i pracowników.


Zdjęcia archiwalne

Zdjęcie archiwalne Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie archiwalne Zdjęcie archiwalne
Zdjęcie archiwalne
Coldlight Creative Coldlight Creative
© 2006 Budostal 8 S.A. | Mapa serwisu | wizyta od 24.03.06 | do góry Do góry strony