Historia szczegółowa

O Firmie
Historia
Historia szczegółowa
Konsorcjum
Krótki zarys historyczny działalności firmy
1950 W Krakowie rozpoczyna działalność jednostka gospodarcza pod nazwą Baza Sprzętu Budowlanego w ramach organizacyjnych Zjednoczenia Budowy Nowej Huty im.Lenina.
1950 - 1990 Baza Sprzętu Budowlanego uczestniczy w pracach budowlanych, rozbudowie oraz modernizacji obiektów przemysłowych kombinatu metalurgicznego Nowej Huty.
1952 Przedsiębiorstwo zostaje z dniem 1 stycznia 1952 r. przemianowane na Zarząd Sprzętu Budowlanego. Głównym profilem zadaniowym jest prowadzenie specjalistycznych prac średnim oraz ciężkim sprzętem roboczym i budowlanym, a także mechanizacja robót budowlanych w ramach organizacyjnych Zjednoczenia Budowy Nowej Huty.
1955 Profil działalności firmy zostaje rozszerzony poprzez przejęcie zakresu prac Zarządu Eksploatacji Terenu i Urządzeń, związanych z budową i użytkowaniem sieci elektroenergetycznych, zewnętrznych i wewnętrznych; a także infrastruktury wodno kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, jak również infrastruktury radio - telefonicznej prowadzonych budów.
1955 - 1976 Przedsiębiorstwo uczestniczy w realizacji prac budowlanych jako generalny wykonawca Cementowni Nowa Huta oraz Kompleksu Przerobu Żużla Wielkopiecowego w Krakowie - Nowa Huta. Ponadto prowadzi prace przy budowie "Prasowni" Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładu Przetwórstwa Hutniczego i Walcowni Blach Transformatorowych w Bochni, a także rozbudowie Huty Zawiercie.
1971 Firma przejmuje od innych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy Nowej Huty szereg wydziałów montażowo - produkcyjnych oraz środki transportu pomocniczego. Ze względu na zmieniony zakres działalności i dalszą rozbudowę otrzymuje nazwę Zarząd Robót Specjalistycznych.
1972 - 1990 Prace budowlano sprzętowe związane z realizacją budowy kompleksu Huty Katowice wykonuje Oddział "Katowice" będący delegaturą przedsiębiorstwa.
1973 Z dniem 1 kwietnia 1973 r. firma zostaje przekształcona w Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno - Montażowe BUDOSTAL w Krakowie.
1976 - 1994 PKM Budostal wykonuje roboty ziemne dla Górnictwa Węgla Brunatnego w Koninie i Bełchatowie oraz prowadzi, na terenie Rosji i Ukrainy - prace przy budowie infrastruktury sieci rurociągów oraz elektrowni atomowych. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjno - remontową ciężkiego sprzętu roboczego oraz instalacji infrastruktury sanitarnej i energoelektrycznej na budowach w Niemczech, Czechach, Bułgarii, Austrii, Libii, Iraku, Iranie oraz na Węgrzech.
1977 - 1992 PKM Budostal, jako jeden z nielicznych wykonawców w kraju rozpoczyna wykonywanienapraw głównych licencjonowanych spycharek gąsienicowych typu Harvester oraz koparek typu Menck, produkując na własnych wydziałach niektóre części zamienne i osprzęt roboczy.
1978 W wyniku kolejnego poszerzenia profilu działalności firma przyjmuje nazwę Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 w Krakowie.
1994 - 1995 Z dniem 1 sierpnia 1994 r. przedsiębiorstwo zostaje przekształcone w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą  Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie. Zostaje otworzona filia w Ostrawie - Czechy. Firma zostaje także zakwalifikowana do grupy 500 przedsiębiorstw realizujących Program Powszechnej Prywatyzacji w ramach Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
1995 - 2000 Skarb Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji udostępnia akcje Spółki NFI oraz pracownikom firmy.
1999 PRZ Budostal 8 SA przystępuje do Konsorcjum cywilnoprawnego "Śląsk" grupującego spółki z portfela inwestycyjnego NFI Hetman S.A.
1999 - 2005 Firma uczestniczy w realizacji dużych inwestycji budowlanych realizując min. roboty ziemne dla Centrum Handlowo Usługowego M1 w Krakowie, Centrum Handlowego TESCO w Łodzi, Jeleniej Górze i Krakowie, Zakładów Tytoniowych PHILIP MORRIS w Krakowie oraz niektórych odcinków autostrady A4; a także jest generalnym wykonawcą Centrum Technicznego DELPHI.
2000 W 2000 roku przedsiębiorstwo konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, co pozwala uzyskać Certyfikat Systemu Jakości z normą ISO 9001:2000.
2005 PRZ Budostal 8 SA wprowadza w życie nową Politykę Jakości mającą na celu ugruntowanie dobrej pozycji na rynku, zorientowaną przede wszystkim na zapewnienie terminowości, zadowolenie Klienta oraz wysokiej jakości świadczonych usług; a także ciągły rozwój Spółki i pracowników. Pierwsza recertyfikacja Systemu Jakości.

 2008

Druga recertyfikacja Systemu Jakości. Zakres certyfikacji: Realizacja prac budowlanych oraz instalacyjnych; usługi sprzętem budowlanym i transportowym; wynajem sprzętu budowlanego, naprawa maszyn budowlanych, górniczych i srodków transportowych oraz ich podzespołów.
Coldlight Creative Coldlight Creative
© 2006 Budostal 8 S.A. | Mapa serwisu | wizyta od 24.03.06 | do góry Do góry strony