Polityka jakości


Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal-8 Spółka Akcyjna stawia sobie za zadanie świadczenie usług na jak najwyższym poziomie i w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta oraz obowiazujacymi ustawami i przepisami prawnymi.

Zadowolenie Klienta jest kluczową wartością w strategii firmy.

Przyjęte cele sa realizowane poprzez:

 • spełnienie potrzeb Klientów oraz rzetelną realizację umów i zamówień,
 • współpracę ze sprawdzonymi dostawcami,
 • ciągłe doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa i poprawianie jakości jego działania,
 • zapobieganie niezgodnościom,
 • inwestowanie w nowoczesny sprzęt i oprzyrządowanie,
 • logiczną politykę kadrową,
 • systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • redukcję kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa,
 • świadome przestrzeganie zasad ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością na każdym stanowisku pracy,
 • przegląd procesów realizowanych w firmie oraz ich modyfikację,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów jakości jak i też całego Systemu,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
Coldlight Creative Coldlight Creative
© 2006 Budostal 8 S.A. | Mapa serwisu | wizyta od 24.03.06 | do góry Do góry strony