Konsorcjum

O FirmieHistoriaKonsorcjum
Wydarzeniem o istotnym znaczeniu dla naszego przedsiębiorstwa było przystąpienie w 1999 roku do Konsorcjum Cywilnoprawnego "Śląsk", w skład którego wchodzą spółki portfelowe XV NFI "Hetman" S.A., a którego celem jest realizacja współpracy gospodarczej.

Konsorcjum

Spółki tworzące konsorcjum prowadzą współpracę m.in. w zakresie realizacji wspólnych zadań gospodarczych, koordynacji planów inwestycyjnych, wspólnej promocji, wspierania wszelkich działań podejmowanych przez poszczególne podmioty.

Podstawowym celem prowadzonej współpracy gospodarczej jest wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji rynkowej, w konsekwencji wzrost wartości Spółek Konsorcyjnych.
Coldlight Creative Coldlight Creative
© 2006 Budostal 8 S.A. | Mapa serwisu | wizyta od 24.03.06 | do góry Do góry strony