WYNAJEM POWIERZCHNI

BIUROWYCH / MAGAZYNOWYCH / PRODUKCYJNYCH

WYNAJEM POWIERZCHNI

BIUROWYCH / MAGAZYNOWYCH / PRODUKCYJNYCH

WYNAJEM POWIERZCHNI

BIUROWYCH / MAGAZYNOWYCH / PRODUKCYJNYCH

previous arrow
next arrow
Slider

O firmie

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” S.A. to firma, która rozpoczęła działalność w latach pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo głównie zajmowała się  remontami maszyn i usługami wykonywanymi ciężkim sprzętem budowlanym. W dalszych latach poszerzono profil działalności o kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Firma specjalizowała się w realizacji robót ziemnych, drogowych, sanitarnych, elektrycznych i wynajmie maszyn budowlanych.
W roku 2015 przeniesiono siedzibę firmy z Krakowa do Trzebini.
Z uwagi na bardzo dużą konkurencję na rynku i coraz mniejszą rentowność na kontraktach pozyskiwanych głównie w drodze przetargów publicznych  – w roku 2016 firma podjęła decyzję o całkowitej likwidacji działalności budowlanej.
Od 2016 roku  głównymi profilami działalności PRZ „BUDOSTAL-8” S.A.  są najem powierzchni biurowych, magazynowych oraz produkcyjnych  w Krakowie przy ul. Przewóz 34.
W marcu 2019 roku zakupiono obiekt magazynowo-biurowy w Balicach przy ul. Sportowej 12 z przeznaczeniem pod wynajem.

Oferta

Aktualnie firma skupiła się na wynajmie powierzchni magazynowo-biurowych w Krakowie i Balicach oraz pozyskaniu, zakupie nowych obiektów w dobrej lokalizacji z przeznaczeniem pod wynajem.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna ul. Gen. Sikorskiego 71 32- 540 Trzebinia

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmiejścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000096039;
Kapitał zakładowy wpłacony w całości wynosi: 2 185 070. 55 zł;
NIP: 675-000-14-90;